Kategorier
Computerudstyr Handicap Mennesket Mennske Sundhed Uncategorized

Digital sansestimulation: Brug teknologien til at udvikle sanserne

Alle, både børn, voksne og ældre har godt at få stimuleret samtlige syv sanser – og hvorfor ikke drage nytte af teknologien i en sansestimulerende udvikling?

Flere undersøgelser peger på at mennesker, særligt børn og unge mennesker, lærer bedre ved at bruge deres sanser i undervisningssammenhænge. Ligeledes peger undersøgelser på at sansestimulering har positiv effekt hos ældre.

Denne artikel handler derfor om hvordan teknologi kombineres med sanseintegration, hvordan du kan drage nytte af teknologien i sammenhæng med sansestimulering og hvordan det skaber en positiv følelses- samt læringsmæssig effekt hos mennesket. 

Sanseintegration 

Sanseintegration handler kort sagt om den neurologiske proces der foregår i mennesket, hvor begrebet hovedsagelgit beskæftigere sig med følelses- og læringsmæssig udvikling.. Sanseintegration er dermed en betegnelse for de samlede sanseimpulser fra din krop og omgivelser. 

Digital sansestimulation

Teknologien er svær at til- og  fravælge, hvorfor teknologien også anses for at være en blivende faktor, som er en uadskillelig og uundgåelig del af den menneskelige verden. Derfor udvikles der konstant på teknologien, hvormed der er rig mulighed for at drage nytte af teknologiske redskaber og hjælpemidler i forbindelse med sansestimulering.

Sansestimulerende apps

Med en tablet eller telefon har du godt redskab lige ved hånden, til at komme i gang med sanseintegration. Du kan hente diverse apps ned til din telefon eller tablet som hjælper dig med sansestimulation. 

Der findes både app som hjælper dig som forældre med at træne og udvikle dit barns motorik og sanser via spil, dans og farver. Dertil kan du også finde sansestimulerende apps med beroligende musik, som træner koncentration og nærvær. 

Ligeledes findes der apps udviklet til ældre med særligt fokus på demens og alzheimers, der har til formål at hjælp den demensramte samt pårørende ved at få mere struktur og klarhed i hverdagen. 

Sansestimulerende produkter

En effektiv måde at stimulere alle syv sanser på er ved at benytte sansestimulerende produkter og redskaber, udviklet til formålet. Find inspiration ved at klikke her, og bliv klogere på hvilke sanser du aktivere hvordan ved hjælp af diverse sansestimulerende aktiviteter og produkter. 

Til undervisning i folkeskolen

Børn kan koncentrere sig omtrent lige så længe som de er gamle. Eksempelvis kan et barn på 10 koncentrere sig i omkring 10 minutter. Børn har et stort behov for at bevæge sig og blive stimuleret, så de kan koncentrere sig. 

I en undervisningssammenhænge får et barn oftest kun stimuleret to sanser, hvor det vil gavne læringen hvis flere sanser stimuleres, så informationer bedre lagres i hukommelsen. Ved at få børnene op og bevæge sig i læringen vil dette kunne opnås. 

En god metode kan være at give børnene et teknologisk redskab, såsom en tablet hvorigennem de stilles forskelliges opgaver via en app. Her skal de bevæge sig rundt på skolens område og besvare de forskellige spørgsmål eller finde de forskellige ting, som appen viser. 

Digital sansestimulation til brug i Folkeskolen
Digital sansestimulation til brug i Folkeskolen

Til personer med demens

Der er efterhånden blevet udviklet en del teknologiske redskaber til ældre med demens. Der findes både apps som hjælper og støtte den ældre i hverdagen via en kalender, der findes demensdukker, senge-lifte og meget mere. Alle redskaber der har vist at have stor effekt, særligt følelsesmæssigt hos personer med demens. 

teknologiske redskaber til ældre med demens
teknologiske redskaber til ældre med demens